Yazdır

 

 

PROGRAMDA YER ALAN DERSLER

ALAN ORTAK DERSLERİ

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının alan ve tüm dalları ile ilgili ortak yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir.

 

MESLEKİ GELİŞİM

Bütün alanlarda ortak olup, öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gerekli ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

2

İş Hayatında İletişim

40/16

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

3

Kişisel Gelişim

40/16

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

4

Meslek Etiği

40/16

Meslek etiği gereklerine uymak

 

 

GELİŞİM ALANLARI

Birey gelişimi, fiziksel, bilişsel, dil, psiko-motor, sosyal, duygusal, cinsel ve ahlak gelişimi ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye; birey, fiziksel, bilişsel, dil, cinsel, ahlak, psiko-motor, sosyal, duygusal gelişime uygun etkinlik hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Bireyin Gelişimi

40/16

Birey gelişimini tanımak

2

Fiziksel Gelişim

40/16

Fiziksel gelişime uygun etkinlik hazırlamak

3

Psiko-Motor Gelişim

40/16

 Psiko-motor gelişime uygun etkinlik hazırlamak

4

Bilişsel Gelişim

40/16

 Bilişsel gelişime uygun etkinlik hazırlamak

5

Dil Gelişimi

40/16

Dil gelişimine uygun etkinlik hazırlamak

6

Sosyal Gelişim

40/16

Sosyal gelişimine uygun etkinlik hazırlamak

7

Duygusal Gelişim

40/16

Duygusal gelişimine uygun etkinlik hazırlamak

8

Ahlak Gelişimi

40/16

Ahlak gelişimine uygun etkinlik hazırlamak

9

Cinsel Gelişim

40/16

Cinsel gelişimine uygun etkinlik hazırlamak

 

 

 

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

Anne-çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları, aile planlaması ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, anne ve çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları ve aile planlamasını kavramaya yönelik etkinlik hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Anne ve Çocuk Sağlığı 1

40/8

Anne çocuk sağlığını kavramak

2

Anne ve Çocuk Sağlığı 2

40/16

3

Çocuk Hastalıkları

40/16

Çocuk hastalıklarını tanımak

4

Aile Planlaması

40/16

Aile planlamasını kavramak

 

 

 

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK

Müzik etkinliği ve şarkı albümü ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, müzik etkinliği ve şarkı albümüne ilişkin etkinlik hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Müzik Etkinlikleri

40/32

Müzik etkinliklerini tanımak

2

Müzik Albümü

40/32

Müzik albümü hazırlamak

 

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

Eğitim kurumlarında çocuk ruh sağlığı, çocukları tanıma teknikleri, aile ve çocuk, okul ve çocuk, toplum ve çocuk, uyumsuz çocuklar ve savunma mekanizmaları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, çocuk ruh sağlığı çocukları tanıma, aile ve çocuk, okul ve çocuk, toplum ve çocuk, uyumsuz çocuklar ve savunma mekanizmalarına yönelik etkinlik hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Çocuk Ruh Sağlığı

 40/8

Çocuğun ruh sağlığını tanımak

2

Çocukları Tanıma Teknikleri

40/8

Çocukları tanıma tekniklerini seçmek

3

Aile ve Çocuk

40/8

Aile ve çocuk ilişkisini tanımak

4

Okul ve Çocuk

40/8

Okul ve çocuk ilişkisini tanımak

5

Toplum ve Çocuk

40/8

Toplum ve çocuk ilişkisini tanımak

6

Uyumsuz Çocuklar

40/8

Uyumsuz çocuklarını özelliklerini tanımak

7

Savunma Mekanizmaları

 40/8

Savunma mekanizmalarını kavramak

 

 

ÇOCUK BESLENMESİ

Çocuk beslenmesi, gebelikte, emziklilikte ve özel durumlarda beslenme ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, çocuk beslenmesi, gebelik ve emziklilikte beslenme, özel durumlarda beslenmeye ilişkin etkinlik hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Beslenme

40/8

Çocuk beslenmesini kavramak

2

Besin Grupları

40/16

Besin gruplarına uygun menü hazırlamak

3

Gebelik Ve Emziklilikte Beslenme

40/16

Gebelik ve emzikliliğe uygun menü hazırlamak

4

Süt, Oyun, Okul Ve Ergenlikte Beslenme

40/16

Süt, oyun, okul çağında ve ergenliğe uygun menü hazırlamak

5

Özel Durumlarda Beslenme

40/16

Özel durumlarda beslenmeye uygun menü hazırlamak

 

 

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI

Erken çocukluk eğitimi ve özel eğitimin önemi, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim kurumları, kurumların özellikleri ve kurumlarda çalışan personel ve yeterlikleriyle ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye erken çocukluk eğitiminin ve özel eğitimin önemini

benimseme, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim sistemini tanıma, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim kurumlarının fiziksel koşullarını ve bu kurumlarda çalışan personeli tanıma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Erken Çocukluk Eğitiminde Temel İlkeler

40/16

Erken Çocukluk Eğitimini tanımak

2

Erken Çocukluk Eğitim

Kurumlarında Fiziksel Özellikler ve Personel

40/24

Erken çocukluk eğitim kurumlarını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

 

 

DAL DERSLERİ

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında yer alan dallara özel ve mesleği destekleyici yeterlikleri kazandıracak dal dersleri, ağırlıkla son sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir.

Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgesinden dalın özelliğine uygun dersler, okul türüne ve okutulacağı yıla göre seçilir. Dallarda diplomaya götürecek derslerin belirlenmesinde dalı destekleyici diğer derslerden de seçim yapılarak program oluşturulur.

Seçilen derslerin içeriği ise çevredeki meslek elemanlarının, okuldaki koordinatör öğretmenlerin ve alan öğretmenlerinin kararı ile bölgesel düzeyde mesleğin yeterliklerini ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayan modüllerden seçilerek oluşturulur. Seçilen derslerin ders saatleri, derslerin altındaki modüllerin süresine ve içeriğine göre belirlenir.

Teknik liselerde meslek liselerine oranla  daha fazla akademik yeterliklerin kazandırılmasından dolayı, dal derslerindeki modüllerin seçiminde ve uygulanmasında öğrencilerin bu akademik becerilerini kullanabileceği modüllere ve uygulamalara ağırlık verilebilir.

 11.SINIF

                                                       DRAMA

Drama ve uygulaması ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, drama ve uygulamasına ilişkin etkinlik hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Drama Çalışmaları

40/24

Drama çalışmalarını kavramak

2

Drama Uygulamaları

40/24

Drama çalışmalarını uygulamak

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MÜZİK

 

Müzik etkinliği ve şarkı albümü ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, müzik etkinliği ve şarkı albümüne ilişkin etkinlik hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

 

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Müzik Etkinlikleri

40/24

Müzik etkinliklerini hazırlamak

 

 

OYUN

Oyun etkinlikleri ve oyun albümü oluşturmaya ilişkin etkinlik ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, oyun etkinlikleri ve oyun albümüne ilişkin etkinlik hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Oyun Etkinlikleri 1

40/16

Oyun etkinliklerini tanımak

2

Oyun Albümü

40/16

Oyun albümü hazırlamak

 

 

ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM

Erken çocukluk eğitim kurumlarının fiziksel özellikleri, yıllık plan, günlük plan, serbest zaman etkinliği, Türkçe dil etkinliği, oyun etkinliği, müzik etkinliği, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, fen ve doğa etkinlikleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye, erken çocukluk eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerine, yıllık plan, günlük plan, serbest zaman etkinliği, Türkçe dil etkinliği, oyun etkinliği, müzik etkinliği, fen ve doğa etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve çocukların özelliklerine uygun etkinlikler hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

 

1

Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler

40/24

Erken çocukluk eğitim kurumlarınıtanımak

 

2

Erken Çocuklukta Plan 

40/24

Plan hazırlamaya rehberlik etmek

 

3

Serbest Zaman Etkinlikleri

40/24

Serbest zaman etkinliklerini hazırlamak

 

4

Türkçe Dil Etkinlikleri

40/24

Türkçe dil etkinliklerini hazırlamak

 

5

Oyun Etkinlikleri 2

40/24

Oyun etkinliklerini hazırlamak

6

Okuma Yazmaya Hazırlık

40/24

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları

için etkinlikler hazırlamak

 

7

Fen ve Doğa Etkinlikleri

40/24

Fen ve doğa etkinliklerini hazırlamak

 

                 
 

 

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM

0-36 ay ve 36-72 ay çocuğunun temel gereksinmelerini karşılamaya ilişkin bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, 0-36 ay ve 36-72 ay çocuğunun temel gereksinmelerini karşılamaya yönelik uygun etkinlikleri hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

0-36 Ay Öz Bakım

40/32

0-36 ay çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak

2

36-72 Ay Öz Bakım

40/32

36-72 ay çocuğunun temel gereksinimlerini  karşılamak

 

 

 

ANİMASYON

Animasyon uygulamaları, yüz ve vücut boyama, çocuk kostüm ve aksesuarları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, animasyon uygulamaları, yüz ve vücut boyama, çocuk kostüm ve aksesuarlarına yönelik etkinlikler hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Animasyon Çalışmaları

40/32

Animasyon uygulamaları yapmak

2

Yüz ve Vücut Boyama Teknikleri

40/32

Karakter uygun yüz ve vücut boyama (makyaj) uygulamaları yapmak

3

Çocuk Kostüm ve Aksesuarları

40/32

Çocuk kostüm ve aksesuarları hazırlamak

 

 

OYUNCAK YAPIMI

Eğitici oyuncak, dolgu oyuncak ve kukla ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, eğitici oyuncak, dolgu oyuncak ve kukla hazırlama  ve Ritim Aletlerinin yapımı yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Eğitici Oyuncaklar

40/24

Eğitici oyuncak yapmak

2

Dolgu Oyuncaklar

40/24

Dolgu oyuncakları yapmak

3

Kuklalar

40/24

Kukla yapmak

 

 

12.SINIF

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

Her okul, İşletmelerde Beceri Eğitimi dersinin içeriğini, ağırlıklı olarak dala ait modüller olmak üzere, bölgesel özellikler ve sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüller programda yer almıyorsa, yeni modül içerikleri hazırlanarak programa eklenir. Dersin içeriği; sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile planlanarak uygulanır.

ÖZEL EĞİTİM

Özel eğitime muhtaç, görme engelliler, işitme engelliler, dil ve konuşma güçlüğü, bedensel, üstün zekâlı ve üstün yetenekliler, zihinsel engelliler, öğrenme güçlüğü, uyum güçlüğü gösterenler ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, özel eğitime muhtaç, görme engellilere, işitme engellilere, dil ve konuşma güçlüğü ve bedensel, (ortopedik engellilere) süreğen hastalıkları olanlara, üstün zekâlı ve üstün yeteneklilere, zihinsel engellilere, öğrenme ve uyum güçlüğü gösterenlere, kaynaştırma eğitimine yönelik etkinlikler hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Özel Eğitim

40/24

Özel eğitim durumlarını kavramak

2

Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar

40/24

Uyum güçlüğü gösterenlere yardımcıolmak

3

Kaynaştırma Eğitimi

40/24

Kaynaştırma eğitimini kavramak

4

Görme Engelliler

40/16

Görme engellilere yardımcı olmak

5

İşitme Engelliler

40/16

İşitme engellilere yardımcı olmak

6

Dil ve Konuşma Güçlüğü

40/24

Dil ve konuşma güçlüğü gösterenlere yardımcı olmak

7

Bedensel ve Süreğen Hastalıklar

40/16

Bedensel ve (ortopedik engelliler) süreğen hastalıklar konusunda yardımcı olmak

8

Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler

40/24

Üstün zekalı ve üstün yeteneklilere yardımcı olmak

9

Zihinsel Engelliler

40/24

Zihinsel engellilere yardımcı olmak

10

Öğrenme Güçlüğü

40/16

Öğrenme güçlüğü olanlara yardımcı olmak

 

 

ÇOCUKLA İLETİŞİM

Çocukla iletişim kurma teknikleri ve çocukların çevreyle ilişkilerini yürütmeleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, çocukla iletişim kurma teknikleri ve çevre ilişkilerini yürütmeye yönelik etkinlikler hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Çocukla İletişim 1

40/24

Çocukla iletişim kurma tekniklerini kavramak

2

Çocukla İletişim 2

40/24

Çocuk ve çevre ilişkilerini yürütmek

 

 

DRAMA UYGULAMALARI

Drama ve uygulaması ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, drama ve uygulamasına ilişkin etkinlik hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Drama Uygulamaları

40/24

Drama çalışmalarını uygulamak

 

 

ÇOCUK EDEBİYATI

Çocuk edebiyatı ve çocuk edebiyatı materyalleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye çocuk edebiyatı ve çocuk edebiyatı materyalleri yapma ile

ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır

 

Modül

Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Çocuk Edebiyatına Giriş

40/32

Çocuk Edebiyatını tanımak

2

Çocuk Edebiyatı Materyalleri

40/32

Çocuk edebiyatı ile ilgili materyal yapmak

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

ENSTRÜMAN KULLANIMI

Modül Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Müzik Albümü

40/32

Enstrüman kullanarak müzik etkinliği yapmak

 

 

OKUL ÖNCESİNDE ARAÇ YAPIMI I

Modül Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Eğitici Oyuncaklar

40/24

Eğitici oyuncak yapmak

2

Dolgu Oyuncaklar

40/24

Dolgu oyuncakları yapmak

 

 

OKUL ÖNCESİNDE ARAÇ YAPIMI

Modül Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Kuklalar

40/24

Kukla yapmak

 

 

DİKSİYON

Modül sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Diksiyon 1

40/32

Türkçeyi düzgün kullanabilmek

2

Diksiyon 2

40/32

 

 

TEMEL SANAT EĞİTİMİ DERSİ

 

Öğrenciye; nokta-çizgi, açık-koyu, ışık-gölge, form çağrışımları ve kompozisyon, doku, renk, strüktür ve perspektif ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

 

Bu derste öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Modül Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

Nokta – Çizgi

40/32

Nokta- çizgi ile yüzey düzenlemek.

2

Açık- Koyu, Işık-Gölge

40/32

Objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışmak.

3

Renk

40/32

Kompozisyonu renklendirmek.

4

Doku

40/32

Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak.

5

Tasarım İlkeleri

40/24

Tasarım ilkelerini  yapmak.

 

 

 

DİKİŞ TEKNİKLERİ

Modül Sayısı

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

1

 Düz Dikiş

40/24

 Düz dikiş yapmak

2

Overlok

40/24

Overlok dikişi yapmak

3

Ütüleme

40/16

Ütüleme yapmak

4

Kesim

40/16

Kesim yapmak

 

 

 

 

 

Copyright 2011 Bölüm Dersleri. CTEML
Free Joomla Theme by Hostgator