GEÇMİŞTEN BUGÜNE CTEML

II. Dünya savaşı yıllarında ve sonunda (1944, 1946)
Birleşik Krallık, sömürgelerinde teknik beceriye sahip insanlar yetiştirmek amacı ile teknik okullar açılması kararı alır. Bu kararın alınmasında Dr. F.J. Harlow’un İngiliz kolonilerinde yapmış olduğu çalışmaların etkisi büyüktür. Bu karar ışığında, Kıbrıs’ta teknik okulun, ilk olarak Lefke’de açılması uygun görülerek gerekli çalışmalara başlanılır. Bunun için de Lefke Belediye Başkanı Sn.Fadıl Nekipzade’nin de önderliğinde, dönemin valisi (Büyük ihtimalle John Food), CMC maden müdürünü davet ederek ve Lefke halkının katılımı ile birlikte Lefke’de toplantılar düzenler ve 1951 yılında okulun açılması kararlaştırılır.

O dönemde var olan ortaokulun II. sınıfına öğrenci alınmayarak, ilkokuldan gelen öğrencilerin ve orta II. sınıfına geçen bazı öğrencilerin de katılımı ile yaklaşık 47 kişilik (hepsi erkek) öğrenci grubu ile ”Turkish Technical School, Lefka” açılır. Okulun girişinin sol yanında ortaokul öğrencileri, sağ yanında ise teknik okul öğrencileri 1952 yılında ders görmeye başlarlar.

O dönemin öğretmenleri genellikle İngiliz öğretmenlerin ağırlığında az miktardaki Türk (Yerli ve Türkiye’den gelen) öğretmenlerle, ve büyük çoğunluğunu Türk öğrencilerin oluşturduğu okulumuzda, İngiliz dilinde eğitim verilmekte idi. Müdür olarak Thomas Kingstone göreve getirilir. Önce iki yıllık olan okul üç yıla çıkartılır. Torna, Elektrik ve Motor Bölümlerinden mezun olan öğrencilere ise okul tarafından büyük kolaylık gösterilerek iş bulmaları sağlanır. Örneğin İzzet Niyazi, Hüseyin Öcal’a CMC de iş sağlanılırken Hüseyin Kutrafalı, Özel Niyazi, Hasan Yalkın gibi öğrenciler de Lefkoşa’da Uzunyan Garajına gönderilir.

1952 yılında faaliyete geçen okul bina olarak üç aşamadan geçerek şu an bulunduğu alana CMC tarafından planlanarak inşa edilir ve bugünkü görünümüne kavuşur. Mevcut binaya daha sonra Türk Yönetimi de yeni bölümler açarak okulun öğrenci kapasitesini artırdılar. Bunun için de yeni atölye binaları inşa ettiler. Döküm (Bugün kapanmış durumda) bölümü gibi…Okulumuz inşa edildiği yıllarda, Kıbrıs’taki o dönemde ilk ve tek olmasından dolayı adada diğer yerleşim yerlerinden gelen öğrenciler için de yurt binası (1966-1967) inşa edildi.

                1959 Londra ve Zürih Antlaşmaları sonucu okulumuz, o zamanki adı ile Kıbrıs Türk Maarif Müdürlüğüne bağlandı ve tüm öğretim kadrosu tamamen değiştirilerek Türkiye’den ve buradaki Türk öğretmenler ile takviye edilerek Lefke Erkek Sanat Enstütüsü adını alarak faaliyete geçer.
                1959-1960 yılında öğretime başlayan okulumuzda Tesviye, Motor,  Elektrik ve Marangoz Bölümlerinde toplam 43 öğrenci ile eğitime başlanır. 43 öğrencinin 18’i Lefke ve çevre köylerinden gelen öğrenciler olurken 25 öğrenci de yatılı öğrencilerden oluşmakta idi. Eğitim ve öğretim kadrosunda ise 8  öğretmen (Türkiye’den gelen) + 4 öğretmen (Kıbrıslı Türk) ve idari işlerde ise 2 eleman mevcuttu.

1960-1961 yılında okula 42 öğrenci daha kayıt yaptırarak öğrenci sayısı 85’e çıkar. Yine yarıya yakın öğrenci yatılı olarak eğitim görmeye devam eder. Öğretmen sayısı ise 9 Türkiye’den gelen, 5 Kıbrıslı Türk ve 4 Kıbrıslı Türk öğretim görevlisi ile okulda görev alan öğreticilerin sayısı 18’e çıkar. Okulda bulunan bölümlere ilaveten Döküm ve Radyo bölümleri de açılır. Ancak 1963 olayları okulumuzun eğitim ve öğretimini de bir müddet aksatır.

1963 olayları nedeni ile aksayan eğitim döneminde okulumuzda yeni silahlar, arızalı silahların tamiri yapılırken havan topları da imal edilmekteydi. Havan toplarını imal eden öğretmen Kemal Özalper de bir deneme atışı sırasında havan topu mermisinin silahın kendi içinde patlaması sonucu şehit olur.

1964 – 1965 ders yılında Lefke Erkek Sanat Enstütüsü olan okulumuzun adı, 8 Ağustos 1964 çarpışmaları esnasında şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in ismi 26 Ağustos 1964’te yapılan bir törenle okul adına ilave edilir. Ve okulun adı Cengiz Topel Erkek Sanat Enstütüsü olur.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası okulumuzun yurdu KTBK Komutanlığına geçer. Okulumuzda bulunan yatılı öğrenciler içinse eski ortaokul (Şu an Lefke Belediyesi Kreş ve Toplum Merkezi olan bina) yurt binası olarak kullanılır.

Okulumuz öğrenci sayısı yıllara göre 1971 – 1972 ders yılında 166, 1972 – 1973 ders yılında 150, 1976 – 1977 ders yılında 141 ve 1977 – 1978 ders yıllarında ise patlama yaparak 182 ye ulaşır. Yine 1976 – 1977 ders yılında okulun ismi Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi olarak değiştirilir ve bu yıldan sonra okula kız öğrenci alınmaya başlanır. Ancak KKTC’nin diğer bölgelerine de meslek liselerinin açılımı ile yurtlarda yatılı öğrenci kalmaması nedeni ile mevcut yurt kapatılır. Bu dönemlerde öğrenci sayısında büyük bir düşüş yaşanır. Okulumuz kapatılma noktasına getirilir. Okulumuza Lefke Avrupa Üniversitesi talip olur. Ancak Lefke ve yöre halkının okulumuza sahip çıkması okulumuzun manevi yönden güçlenmesini sağlar. Özellikle ”Okul Aile Birliği”nin ve öğretmenlerimizin gösterdiği çabalar sonucu öğrenci sayısı da arttırılır.

1991-1992 öğretim yılında ise okulumuz bünyesine ilaveten Pratik Sanat Okulu da açarak okulumuz iki alanda faaliyetine devam eder. Bir yanda Meslek Lisesi bir yanda Pratik Sanat Okulu… Pratik Sanat okulunda Tesviye, Motor ve Elektrik Bölümleri bulunmakta idi.
2004 – 2005 ders yılında kız öğrencilere yönelik olarak Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde ilk kez Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü açılarak okulda kız öğrenci kapasitesi de artırıldı.
Pratik Sanat Okulu 2006-2007 ders yılının sonunda son mezunlarını da vererek eğitim ve öğretimine son verildi.

Okulumuzun bugünkü eğitim ve öğretim durumu ise;
1- Makine Teknolojisi Alanı (Makine Bakım Onarım ve Metal Teknolojileri Dalları)
2- Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
3- Elektrik-Elektronik Alanı
4- Bilişim Teknolojisi
5- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Özel Eğitim ve Erken Çocukluk Dalı)
6- Grafik, Fotoğraf ve Matbaa Alanı olmak üzere eğitim ve öğretimde bulunmaktadır.

Derleyen: Kubilay Öğütveren, Selçuk Atakan